Kapalı Endoskopik Omurga Ameliyatları (UBE)

Endoskopik cerrahi, vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen hastalığın tedavisi için küçük bir delik açarak ve gelişmiş görüntü sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi işlemdir. Bu cerrahi işlem sırasında görüntü sistemleri ile hasta bölge ekrana taşınır ve yine gelişmiş mercek sistemler de kullanılarak görme alanı büyütülür. Bahsedilen cerrahi işlem aynı zamanda halk arasında “kapalı ameliyat” olarak da bilinmektedir. Endoskopik yöntem kullanılarak gerçekleştirilen operasyonlar arasında endoskopik omurga ameliyatları da yer almaktadır.

Endoskopik girişim; mide, safra kesesi, kadın doğum, KBB ve üroloji ameliyatlarında da kullanılmaktadır. Bunun yanında sinir cerrahisinde ise 1990’lı yıllardan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Yine endoskopik cerrahi, omurga hastalıklarında giderek çok daha sık bir şekilde tercih edilmektedir. Özellikle yeni geliştirilen teknikler ile boyun fıtığı ameliyatları endoskopik cerrahi ile geçekleştirilebilmektedir. Diğer yandan bel fıtığı ameliyatları ve sinirlerin omurgadan çıktığı olukların genişletilmesinde de endoskopik mikrocerrahi kullanılmaktadır.

Endoskopik Omurga Ameliyatlarının Avantajları Nelerdir?

Bir cerrahi yöntem ne kadar az hasar ile gerçekleştirilirse o kadar başarılı olarak değerlendirilmektedir. Endoskopik yöntem ile gerçekleştirilen operasyonlarda ise, cerrahi açılımlar küçük olduğu için dokuyu büyüterek müdahale etme imkânı tanımaktadır. Özellikle sinirin omurga kanalını terk ettiği “foramen” olarak adlandırılan oluk içinde ya da bunun dışında oluşan fıtıklaşmalarda endoskopik foraminal yaklaşım daha az anatomik hasara neden olacaktır. Bu nedenle de öncelikli olarak tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.

Bunların yanı sıra endoskopik omurga ameliyatları sırt omurgalarının hastalıklarının tedavisinde de avantaj sağlayan bir yöntemdir. Çünkü klasik yöntemlerde göğüs kafesinin kesilmesi sırasında hasta ciddi ağrılar çeker. Yine bu yöntemler ile ne kadar küçük açılmaya çalışılırsa çalışılsın hasta yine de ağrı çekecektir. Oysa endoskopik yöntemde yan yatar durumda hastanın göğüs kafesine müdahalenin gerekliliğine göre iki ile dört arasında delik açılır. Bu deliklerden yerleştirilen kanallar içerisinden cerrahi, ekrana bakılarak gerçekleştirilir.

Endoskopik omurga ameliyatları sonrasında komplikasyon yaşanma oranı düşüktür. Nüks oranı diğer yöntemler ile aynı olsa da, yeni ameliyatta komplikasyon oluşma riski daha azdır. Bu nedenle endoskopik ameliyatlarda nüks gelişse dahi ikinci ameliyatın komplikasyon riski hemen hemen yok denecek kadar azdır. Ayrıca açık cerrahi ya da mikrocerrahi sonrası nüks eden hastalarda endoskopik yöntem güvenle kullanılabilmektedir.

Yazıyı Paylaş: