Dejeneratif Omurga Hastalıkları

Omurga, omur adı verilen ve birbirine bağlı bir seri kemikten meydana gelmektedir. Omurgada oluşan dejeneratif hastalıklar ise özellikle de yaşlanma süreci ile bağlantılıdır. Son dönemlerde tıp alanında yaşanan gelişmeler ve hastalıklara yönelik tedavi yöntemlerinin ilerlemesi sayesinde toplumdaki yaşlı popülasyonda artış meydana gelmiştir. Buna paralel olarak ise senilite ile ilişkili olarak omurganın dejeneratif hastalıkları da artış göstermiştir. Yine bununla bağlantılı olarak dejeneratif hastalıkların tedavisine yönelik çalışmalar da artış göstermektedir.

Dejeneratif Omurga Hastalıkları Nelerdir?

Yaşın ilerlemesi ile birlikte omurlar arasında yer alan disk dokusu yaşlanmaya başlar. Bununla birlikte omurların içerisindeki sıvı miktarı da azalır. Omurlar arasındaki disk dokusunun dejenerasyonu ile birlikte omurgadaki dejenerasyon süreci de başlamış olur. Disk yapısının bozulmasına paralel olarak eklemlerde dejenerasyonlar ve eklem kapsüllerinde ise gevşemeler oluşmaktadır. Diskin dejenerasyonu sürecinde ilk karşılaşılan durum ise, disk dokusunun dış kısmını oluşturan annulus fibrosus dokusundaki yırtık ve disk herniasyonları olmaktadır.

Dejeneratif disk hastalığı tablosu, diskin iç yapısında bozulmalar ve annuler yırtıkların ilerlemesi şeklinde seyreder. Bu oldukça ağrılı bir durumdur. Disk herniasyonları (bel fıtığı), disk dokusundaki dejenerasyon nedeniyle oluşabilir. Bahsedilen dejeneratif sürecin ilerlemesi durumunda; spinal stenoz yani omurilik kanalında daralma, omurların birbiri üzerine kayması ve dejeneratif skolyoz tabloları gelişebilmektedir.

Dejeneratif Omurga Hastalıklarının Tedavisi

Yukarıda belirtilen dejeneratif omurga hastalıkları orta yaş sonrasında ilerleyerek karşımıza çıkmaktadır. Oldukça ağrılı olarak izleyen bu süreçte hastanın ağrılarının dindirilmesi için cerrahi dışı tedaviler uygulanabilir. Bu tedaviler arasında ilaç tedavisi, fizik tedavi ve epidural steroid uygulamaları yer almaktadır.

Hastaları cerrahiye götüren ise, cerrahi dışı yöntemlerin uygulanmasına rağmen ağrıların geçmemesi ve ilerlemesidir. Bu durum hastaların yaşam kalitesini ciddi oranda düşürmektedir. Ağrılarda yaşanan artışlar nedeniyle hastalarda kayma, skolyoz ve kanal darlığı gibi patolojiler de ilerlemektedir. Yine dejeneratif omurga hastalıkları için uygulanacak tedavi sırasında her hasta ayrı ayrı değerlendirilir. Cerrahi karar aşamasında riskler ve cerrahinin faydaları hastaya detaylı olarak anlatılır. Karar verilmesi sonucunda ise etkili cerrahi tedaviler ile hastanın ağrılarında azalma ve dolayısıyla yaşam kalitesinde ciddi bir artış gözlenecektir. Endoskopik yöntem ile neredeyse tüm ameliyatlar yapılabilir.

Yazıyı Paylaş: