Bel Fıtığı (Lomber Disk Hernisi) Tedavisi

Omurganın bel kısmı, beş adet omur ve diskten meydana gelmektedir. Bu bölge, vücut ağırlığını en çok taşıyan yerdir. Omurlar ise omuriliği sararak hasar görmesini engeller. Bel fıtığı; omurların arasındaki kıkırdağın şiddetli bir şekilde zorlanması sonucu yerinden kayması ve yırtılması ile omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bel ağrısı, bacaklarda ağrı, ayaklarda uyuşma ve hareket kabiliyetinde kısıtlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkan bel fıtığı, cerrahi ve cerrahi dışı yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Bel fıtığı tedavisi için bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağına ise hastanın bulgularına göre karar verilmektedir.

Bel Fıtığı Tedavisinde Cerrahi Dışı Yöntemler

Cerrahi olmayan bel fıtığı tedavisinin temel amacı, fıtıklaşmış diskten kaynaklanan sinir tahrişini azaltmak ve omurgayı koruyarak genel işlevini arttırmaktır. Bu anlamda doktor tarafından önerilebilecek tedavi yöntemleri arasında; ultrasonik ısıtma tedavisi, sıcak uygulama, soğuk uygulama ve elle masaj gibi yöntemler yer almaktadır. Bu uygulamalar bel fıtığı ağrısını, kas spazmını ve inflamasyonu azaltabilir. Ayrıca hastanın bir egzersiz programına başlamasını kolaylaştırır.

Bel fıtığı tedavisi için uygulanabilecek cerrahi dışı tedavilerden birisi de çekme ve germe yöntemidir. Treaksiyon yöntemi olarak da adlandırılan bu tedavi yöntemi, mutlaka bir fizik tedavi uzmanı veya fizyoterapist tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan hasara neden olunabilir. Bunların yanında bel fıtığının başlangıcında ağrıyı azaltmak için bel fıtığı korsesi kullanımı önerilebilir. Ancak bu korseler fıtıklaşmış diskin iyileşmesini sağlamazlar.

Bel fıtığı tedavisinde ağrıyı kontrol etmek için ilaç tedavisi de uygulanabilir. Çoğu durumda bel ve bacak ağrısı için asetaminofen ya da aspirin kullanılmaktadır. Ancak bu ilaçlar ile kontrol edilemeyen ağrılar için non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar reçete edilebilir.

Bel Fıtığı Ameliyatı

Lomber disk hernisi olan hastaların yalnızca %1-2’lik bir kısmında cerrahi tedavi gerekmektedir. Özellikle idrarı tutamama ve ayakta duramama gibi ilerlemiş vakalarda cerrahi yönteme başvurulabilir. Bel fıtığı ameliyatında en sık uygulanan yöntem ise diskektomi veya kısmi diskektomi olarak adlandırılmaktadır. Bel fıtığı tedavisi için uygulanan bu cerrahi yöntem sırasında fıtıklaşmış disk ve diğer kopmuş parçalar sinirin üzerinde hiç baskı kalmayacak şekilde çıkarılır. Son yıllarda ve bizim kliniğimizde de endoskopik diskektomi ve dekompresyon ameliyatları yapılmaktadır.

Yazıyı Paylaş: