Skolyoz Ameliyatları

Skolyoz; halk arasında omurga eğriliği olarak da bilinen, hastalıktan öte önemli bir bulgudur. Genellikle büyüme çağında tanısı konulan bu rahatsızlığın pek çok nedeni olabilir. Omurların sağa, sola eğrilmesi ve kendi etrafında dönmesi ile gelişen skolyoz; küçük yaşlarda başlar ve eğer tedavi edilmezse kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyebilir. Toplumda görülme oranı %0,2 ile %6 arasında […]

Sırt Fıtığı ( Dorsal Disk Hernisi) Tedavisi

Sırt bölgesinde yer alan omurilik kanalı, boyun ve bel bölgesine göre daha dar olarak seyretmektedir. Bu bölgedeki spinal kanalın içerisinden geçen sinirler ile kanalın kemik duvarı arasındaki mesafe daha azdır. Bu nedenle de sırt bölgesinde meydana gelebilecek bir fıtık hastayı çok daha fazla rahatsız edebilmektedir. Ayrıca sırt fıtığında belirtiler daha kolay ortaya çıkar ve bu […]

Omurga Tümörleri Tedavisi

Omurga tümörü, omurga kanalında ya da omurga kemiklerinde gelişen büyümedir. Bu tümörler omurganın sırt, bel, boyun ve kuyruk sokumu gibi bölgelerine yerleşebilir. Tümörlerin kaynağı ise iki türlüdür. Bunlardan birincisi omurga ve omuriliğin yapısını oluşturan hücrelerden kaynaklanan tümörler, diğeri ise primer tümörlerdir. Omurga tümörleri arasında yer alan primer tümörler, vücudun diğer taraflarında gelişen tümörlerin sıçraması ile […]

Omurganın Travmatik Lezyonları

Omurga yaralanmaları, özellikle tecrübesiz kişiler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler nedeniyle gözden kaçabilmektedir. Yaralanmalara spinal kord yaralanması eşlik edebileceği için erken ve doğru teşhis-tedavi uygulamaları daha da önem kazanmaktadır. Travma hastalarının yaklaşık olarak %6’sında omurga yaralanması da mevcuttur. Yine bu hastaların yaklaşık yarısında spinal kord ve sinir kökü yaralanması da görülmektedir. Spinal kord yaralanmalarının en bilinen nedeni […]

Osteoporoz Tedavisi

Osteoporoz, yaygın olarak görülen bir kemik hastalığıdır. Özellikle yaşam süresinin uzaması ile önemli bir halk sağlığı problemi haline gelen osteoporoz nedeniyle kemik kırılganlığı artar. Genellikle 45 yaşından sonra görülen bu rahatsızlığı toplum sorunu haline getiren yönü ise kırıklar ile olan bağlantısıdır. Osteoporoz nedeniyle oluşan kırıklar genellikle kalça, omurga ve el bileğinde meydana gelmektedir. Yetersiz miktarda […]

Omurga Kanal Darlığı (Spinal Stenoz) Tedavisi

Omurga kanal darlığı, omurgaların boşluklarının daralması durumudur. Bu durum, omurganın içinden geçen sinirlerde baskı oluşmasına neden olabilir. Sık görülen bir hastalık olan spinal stenoz, çoğunlukla alt sırt ve boyunda görülmektedir. Yine bazı hastalarda herhangi bir belirti görülmezken, bazılarında ise yürürken ya da ayaktayken bel ve bacaklarda; ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük gözlemlenebilmektedir. Bahsedilen bu belirtiler […]

Omurga Enjeksiyonları Tedavisi

Omurgayı saran bağ dokusu; duruş bozukluğu, kilo alma ya da yanlış hareket gibi nedenlerden dolayı yıpranır ve kişinin hayatını ciddi yönde etkileyen hastalıklara zemin hazırlar. Skolyoz, kifoz, boyun ve bel fıtığı, omurga düzleşmesi, bel kayması ve omurga kırıkları gibi hastalıkların en yaygın belirtisi ise ağrıdır. Ağrının şiddeti, hissedildiği yer, ağrıyı arttıran ve azaltan durumlar göz […]

Leğen Kemiği Kırıkları (Pelvis Kırığı) Tedavisi

Leğen kemiği yani pelvis, omurganın tabanında yer alan halka şeklindeki sağlam kemiklerdir. Pelvis içerisinde pek çok sinir ve kan damarı yer alır. Ayrıca bağırsakların bir kısmı, üreme organları ve mesane de pelvis içerisinde geçer. Bu sebeple de kırık meydana geldiğinde diğer dokulara, damarlara ya da organlara da zarar gelmesi muhtemeldir. Leğen kemiği kırıkları ise sıklıkla […]

Kifoz Ameliyatları

Kifoz, sırt omurgasının öne doğru eğik olmasıdır. 20 ile 55 derece arasındaki kifotik açı normal olarak kabul edilmektedir. Kamburluk yakınmasının en önemli nedenlerinden birisi potural kifozdur. Kişi istediğinde ya da uyarıldığında dik durabilir. Konjenital yani doğumsal kifoz ise embriyonik dönemde oluşmaktadır. Kifotik kişilerin çalışma ortamları mutlaka ergonomik kurallara göre düzenlenmeli, kişi spora yönlendirilmelidir. Ancak eğriliğin […]