Leğen Kemiği Kırıkları (Pelvis Kırığı) Tedavisi

Leğen kemiği yani pelvis, omurganın tabanında yer alan halka şeklindeki sağlam kemiklerdir. Pelvis içerisinde pek çok sinir ve kan damarı yer alır. Ayrıca bağırsakların bir kısmı, üreme organları ve mesane de pelvis içerisinde geçer. Bu sebeple de kırık meydana geldiğinde diğer dokulara, damarlara ya da organlara da zarar gelmesi muhtemeldir. Leğen kemiği kırıkları ise sıklıkla […]

Kifoz Ameliyatları

Kifoz, sırt omurgasının öne doğru eğik olmasıdır. 20 ile 55 derece arasındaki kifotik açı normal olarak kabul edilmektedir. Kamburluk yakınmasının en önemli nedenlerinden birisi potural kifozdur. Kişi istediğinde ya da uyarıldığında dik durabilir. Konjenital yani doğumsal kifoz ise embriyonik dönemde oluşmaktadır. Kifotik kişilerin çalışma ortamları mutlaka ergonomik kurallara göre düzenlenmeli, kişi spora yönlendirilmelidir. Ancak eğriliğin […]

Kapalı Endoskopik Omurga Ameliyatları (UBE)

Endoskopik cerrahi, vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen hastalığın tedavisi için küçük bir delik açarak ve gelişmiş görüntü sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi işlemdir. Bu cerrahi işlem sırasında görüntü sistemleri ile hasta bölge ekrana taşınır ve yine gelişmiş mercek sistemler de kullanılarak görme alanı büyütülür. Bahsedilen cerrahi işlem aynı zamanda halk arasında “kapalı ameliyat” olarak da […]

Doğuştan Omurga Hastalıkları

Omurga yani kolumna vertebrails, omurlardan oluşan ve içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır. Omurlar, vücudun bükülmesini sağlayacak destekleyici bir yapı şeklinde birbirine sıkıca bağlıdır. Omurga ile ilgili hastalıklar ise en çok bel bölgesinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak boyun omurgasında, sırt omurgasında ve sakrumda da görülebilmektedir. Yine omurgadaki hastalıklar yaş ilerledikçe karşımıza çıktığı gibi doğuştan da kaynaklanabilmektedir. Doğuştan […]

Dejeneratif Omurga Hastalıkları

Omurga, omur adı verilen ve birbirine bağlı bir seri kemikten meydana gelmektedir. Omurgada oluşan dejeneratif hastalıklar ise özellikle de yaşlanma süreci ile bağlantılıdır. Son dönemlerde tıp alanında yaşanan gelişmeler ve hastalıklara yönelik tedavi yöntemlerinin ilerlemesi sayesinde toplumdaki yaşlı popülasyonda artış meydana gelmiştir. Buna paralel olarak ise senilite ile ilişkili olarak omurganın dejeneratif hastalıkları da artış […]

Çocukluk Çağı Omurga Hastalıkları

İnsan vücudunun tüm yükünü 33 adet, omur adı verilen kemik taşır. Bu omurların oluşturduğu vücudun ana iskeletine ise omurga adı verilmektedir. Sağlıklı bir insanda omurgalar baş ve ayak hizasında bir çizgi üzerinde düz şekilde yerleşmiştir. Yine insanoğlunun duruşuna bağlı olarak omurga bel ve baş bölgesinde hafifçe eğri içeriye doğru, kuyruk ve sırt bölgesinde ise hafifçe […]

Boyun Kırığı (Servikal Vertebra Kırığı) Tedavisi

Boyun bölgesinde oluşan kırıklar, vücutta meydana gelebilecek diğer kırıklara göre çok daha önemlidir. Çünkü boyun bölgesi, beyin ile vücut arasındaki iletişimi sağlayan önemli yolların geçtiği bir kavşak niteliğindedir. Bu nedenle de boyunda oluşacak kırıklar iletişimi engeller ve vücutta ciddi sorunlara neden olabilir. Boyun kırığı tedavi edilmediği zaman ise meydana gelecek hasarlar sebebiyle ölüm riski söz […]

Boyun Fıtığı (Servikal Disk Hernisi) Tedavisi

Omurga, omur (vertebra) adı verilen kemiklerden oluşur. Bu kemikler arasında yer alan diskler, omurgaya yük binmesine engel olur ve hareket kolaylığı sağlar. Boynumuzda yedi adet omur ve bunların arasında ise beş adet disk yer alır. Disklerin içinde ise jelatinöz adı verilen bir sıvı yer alır. Ancak travmalar, zorlamalar, uzun süre hareketsizlik ve yaşlılık nedeniyle disklerde […]

Bel ve Sırt Kırığı (Lomber – Torasik Vertebra Kırığı) Tedavisi

Omurga, baş bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar uzanan kemik dizilimine verilen addır. Bir taraftan vücudumuzun dik durmasını, diğer taraftan ise omuriliğin korunmasını sağlayan omurganın anatomisi genel olarak 3 bölümde incelenmektedir. Bu bölümler; boyun, sırt ve beldir. Bel omurlarının altında embriyolojik olarak omurga yapısındaki sakrum kemiği ve onun altında ise kuyruk sokumu kemiği bulunmaktadır. Vücudun dik […]

Bel Fıtığı (Lomber Disk Hernisi) Tedavisi

Omurganın bel kısmı, beş adet omur ve diskten meydana gelmektedir. Bu bölge, vücut ağırlığını en çok taşıyan yerdir. Omurlar ise omuriliği sararak hasar görmesini engeller. Bel fıtığı; omurların arasındaki kıkırdağın şiddetli bir şekilde zorlanması sonucu yerinden kayması ve yırtılması ile omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bel ağrısı, bacaklarda ağrı, ayaklarda uyuşma ve hareket […]