Açık Cerrahi/Mikro Cerrahi ile Endoskopik Cerrahinin Farkları Nelerdir?

Açık cerrahide ya da mikro cerrahide ameliyat yapılacak bölgeye cilt- cilt altı, fasia, kas gibi dokuların kesilerek birbirinden ayrıştırılıp cerrahi bölgeye yol açılması gerekir. Bu ise masum doku dediğimiz hastalığa katılmamış kas, fasia, kemik ve eklem gibi yapıların az ya da çok hasar görmesine yol açabilir. Cerrahi sonrası ameliyat bölgesinde yapışıklıklar ve kötü iyileşme gibi sorunlar oluşabilir. Ameliyat sonrası belli bir süre devam edecek olan yara bakımı gerekir. Yara bakımının düzenli yapılmaması durumunda yaşanabilecek komplikasyon ve enfeksiyon riski de artmaktadır. Bu durum taburculuk süresini de uzatmaktadır. Bu nedenle açık/mikro cerrahide hasta mutlaka uzun süre istirahat etmeli, önerilen hareketlerin dışında ani hareketlerden kaçınmalı ve yara bakımına/dikiş bölgesine oldukça dikkat etmelidir.

Geleneksel disk (fıtık) operasyonları olası bir travma nedeniyle daha sonra hasara neden olabilir. Endoskopik teknikler, intraoperatif (cerrahi sırasında) ve cerrahi sonrası sağladıkları avantajlar nedeniyle birçok alanda standart hale gelmiştir. Günümüzde omurga cerrrahisi için uygulanmakta olan temel olarak iki tur teknik mevcuttur. Bunlar tek portal ve iki portal ile uygulanan “uniportal” ve “biportal” tekniklerdir. Disk ve intraforaminal patolojilerde uniportal teknik avantajlı iken kanal içi ve foramen dişi patolojilerde Unilateral Biportal Endoskopi (UBE) olarak adlandırılan biportal teknik daha uygundur.

Endoskopik omurga cerrahi (UBE) kapalı teknik olarak uygulanan, omurgaya artroskopik yaklaşımdır. Hasta bölgesel, genel ya da lokal anestezi altında iken 1 veya 2 giriş deliği oluşturularak kas, doku yada kemik hasarı gerektirmeksizin ameliyat bölgesine kamera ile girilerek yapılan ameliyattır. UBE tekniği, 30 kez doku büyütmesi sağlayan gelişmiş görüntü sistemleri kullanılarak çok daha az travmatik bir cerrahi olanağı sağlar.  1 delikten ameliyat bölgesine kamera yerleştirilirken diğer taraftan da el aletleri ile yaklaşarak masum dokuların tamamen korunması amaçlanır. UBE tekniğinde hem görüş alanı hem de görüş keskinliği en yüksek düzeydedir. Bu nedenle endoskopik cerrahi acık cerrahiden daha efektif ve güvenli olduğu söylenebilir.

UBE büyük kırıklar, büyük kamburlar hariç bütün omurga hastalıklarında uygulamakla birlikte özellikle, bel fıtığı, sırt fıtığı, boyun fıtığı, boyun, sırt ve bel omurga kanalı darlıklarında sıklıkla tercih ediyoruz.

Minimal invazif girişimler sayesinde hastalar ameliyat günü ya da ertesi gün taburcu edilebilmekte ve çok kısa sürede (1-4 hafta) günlük yaşamlarına dönebilmektedirler.

Covid-19 sürecinde spinal endoskopi, acil cerrahi gerektiren durumlar için en güvenilir silahımız oldu. Özellikle yaşlı ve yandaş hastalıkları bulunan zorunlu olgularda açık cerrahi girişimler hastanede yatış̧ süresini kaçınılmaz olarak uzattığından COVID-19 bulaş̧ riskini arttırmaktaydı. Oysa biz endoskopik cerrahinin avantajlarını kullanarak hastalarımızın kısa sürede (12 saat içinde) taburcu olmalarına olanak sağladık. Böylece beklemenin risk oluşturduğu hastalarımızda, pandeminin yoğun dönemlerinde dahi cerrahi uygulama gerçekleştirdik ve hiçbir sorunla karşılaşmadık.

Prof. Dr. Hayati Aygün

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: