Hizmetlerimiz

Bel Fıtığı (Lomber Disk Hernisi) Tedavisi

Omurganın bel kısmı, beş adet omur ve diskten meydana gelmektedir. Bu bölge, vücut ağırlığını en çok taşıyan yerdir. Omurlar ise...

Bel ve Sırt Kırığı (Lomber – Torasik Vertebra Kırığı) Tedavisi

Omurga, baş bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar uzanan kemik dizilimine verilen addır. Bir taraftan vücudumuzun dik durmasını, diğer taraftan ise...

Bel – Boyun Kayması (Spondilolistezis) Tedavisi

Omurga, omur olarak adlandırılan ve birbirine bağlı bir seri kemikten oluşmaktadır. Yetişkin insanların hemen hemen %5’inde bel bölgesinin alt kısmında...

Boyun Fıtığı (Servikal Disk Hernisi) Tedavisi

Omurga, omur (vertebra) adı verilen kemiklerden oluşur. Bu kemikler arasında yer alan diskler, omurgaya yük binmesine engel olur ve hareket...

Boyun Kırığı (Servikal Vertebra Kırığı) Tedavisi

Boyun bölgesinde oluşan kırıklar, vücutta meydana gelebilecek diğer kırıklara göre çok daha önemlidir. Çünkü boyun bölgesi, beyin ile vücut arasındaki...

Çocukluk Çağı Omurga Hastalıkları

İnsan vücudunun tüm yükünü 33 adet, omur adı verilen kemik taşır. Bu omurların oluşturduğu vücudun ana iskeletine ise omurga adı...

Dejeneratif Omurga Hastalıkları

Omurga, omur adı verilen ve birbirine bağlı bir seri kemikten meydana gelmektedir. Omurgada oluşan dejeneratif hastalıklar ise özellikle de yaşlanma...

Doğuştan Omurga Hastalıkları

Omurga yani kolumna vertebrails, omurlardan oluşan ve içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır. Omurlar, vücudun bükülmesini sağlayacak destekleyici bir yapı şeklinde...

Endoskopik Omurga Ameliyatları

Endoskopik cerrahi, vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen hastalığın tedavisi için küçük bir delik açarak ve gelişmiş görüntü sistemleri kullanılarak...

Leğen Kemiği Kırıkları (Pelvis Kırığı) Tedavisi

Leğen kemiği yani pelvis, omurganın tabanında yer alan halka şeklindeki sağlam kemiklerdir. Pelvis içerisinde pek çok sinir ve kan damarı...

Omurga Enjeksiyonları Tedavisi

Omurgayı saran bağ dokusu; duruş bozukluğu, kilo alma ya da yanlış hareket gibi nedenlerden dolayı yıpranır ve kişinin hayatını ciddi...

Omurga Kanal Darlığı (Spinal Stenoz) Tedavisi

Omurga kanal darlığı, omurgaların boşluklarının daralması durumudur. Bu durum, omurganın içinden geçen sinirlerde baskı oluşmasına neden olabilir. Sık görülen bir...

Omurga Tümörleri Tedavisi

Omurga tümörü, omurga kanalında ya da omurga kemiklerinde gelişen büyümedir. Bu tümörler omurganın sırt, bel, boyun ve kuyruk sokumu gibi...

Omurganın Travmatik Lezyonları

Omurga yaralanmaları, özellikle tecrübesiz kişiler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler nedeniyle gözden kaçabilmektedir. Yaralanmalara spinal kord yaralanması eşlik edebileceği için erken ve...

Osteoporoz Tedavisi

Osteoporoz, yaygın olarak görülen bir kemik hastalığıdır. Özellikle yaşam süresinin uzaması ile önemli bir halk sağlığı problemi haline gelen osteoporoz...

Sırt Fıtığı ( Dorsal Disk Hernisi) Tedavisi

Sırt bölgesinde yer alan omurilik kanalı, boyun ve bel bölgesine göre daha dar olarak seyretmektedir. Bu bölgedeki spinal kanalın içerisinden...

Kifoz Ameliyatları

Kifoz, sırt omurgasının öne doğru eğik olmasıdır. 20 ile 55 derece arasındaki kifotik açı normal olarak kabul edilmektedir. Kamburluk yakınmasının...

Skolyoz Ameliyatları

Skolyoz; halk arasında omurga eğriliği olarak da bilinen, hastalıktan öte önemli bir bulgudur. Genellikle büyüme çağında tanısı konulan bu rahatsızlığın...